|

Ông Bếp vinh dự đón nhận bằng khen Nhà lãnh đạo xuất sắc - Doanh nghiệp tốt nhất trong phát triển & hội nhập Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 28.05, tại TP. HCM đã diễn ra Chương trình tôn vinh "Nhà lãnh đạo xuất sắc - Doanh nghiệp tốt nhất trong phát triển & hội nhập Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương" như một bước ngoặc mới cho các nhà điều hành khi hội nhập kinh tế toàn cầu. Chương trình được khảo sát với nhiều tiêu chí khắc khe đối với các nhà lãnh đạo đang giữ vai trò then chốt của Doanh nghiệp. 

Chương trình mong muốn nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và uy tín cho doanh nghiệp góp phần tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với người tiêu dùng cả nước. Nâng cao ý thức cho doanh nghiệp nhằm xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu  góp phần vào công tác phòng chống nạn hàng giả, hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập TPP.

 

CTY Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nhật với thương hiệu Ông Bếp vinh dự đón nhận được giải thưởng top 10 thương hiệu tốt nhất.

 

 

Tags:

Bình luận (0)

Để lại bình luận